top of page

Advies

 

Ook voor (juridisch) advies kunt u terecht bij RO24. Bijvoorbeeld als uw bouwplan vertraging oploopt door bezwaar- of beroepsprocedures. Of als er een bestemmingsplan ter inzage ligt waartegen u een inspraakreactie of zienswijze wilt indienen. Of als u een juridisch geschil hebt met de gemeente. RO24 kan namens u een bezwaarschrift of zienswijze indienen. Ook treden wij regelmatig op als procesvertegenwoordiger bij de bezwaarschriftencommissie, rechtbank of Raad van State. Door onze ruime ervaring bij verschillende gemeenten hebben wij veel kennis van procedures en regelgeving. 

 

U kunt RO24 onder meer inschakelen voor:

 

  • het opstellen van een inspraakreactie of zienswijze tegen een bestemmingsplan (of ander ruimtelijk besluit);

  • het vertegenwoordigen in bezwaar- en beroepsprocedures, inclusief het opstellen van het bezwaar- of beroepschrift;

  • advisering en procesvertegenwoordiging bij juridische geschillen met de overheid (bijvoorbeeld handhavingsprocedures).

 

Opdrachtgevers

 

Namens een vastgoedontwikkelaar in Nunspeet maakte RO24 bezwaar tegen een verleende omgevingsvergunning voor de bouw van commerciele ruimte en appartementen. Het bezwaar is gegrond, de vergunning bleek ten onrechte te zijn verleend. Wordt vervolgd...

 

Voor een sportvereniging in Gouda onderzocht RO24 de mogelijkheden om d.m.v. een afwijking van het bestemmingsplan een tijdelijke sporthal te realiseren. 

 

Voor een ontwikkelaar in Bergen onderzocht RO24 de mogelijkheden om een bedrijfspand een andere functie te geven. Onze conclusie was dat de plannen niet haalbaar zouden zijn. Misschien niet het antwoord waar de opdrachtgever op gehoopt had, maar wel duidelijk!

 

 

 

 

  

 

 

 

 

zienswijze bestemmingsplan
bestemmingsplan wijzigen ruimtelijke onderbouwing
bottom of page