top of page

Ruimtelijke plannen

 

Als u een bouwplan heeft, kan het zijn dat het nodig is om het bestemmingsplan te wijzigen. Bijvoorbeeld voor de bouw van een woning of de uitbreiding van uw bedrijfspand.

 

Schakel in dat geval RO24 in. Wij weten wat er voor nodig is om tot realisatie te komen. RO24 heeft ruime ervaring met het opstellen van bestemmingsplannen en onderbouwingen. Wij weten bovendien hoe het werkt bij "de gemeente". Hierdoor weten wij ​wat er gevraagd wordt en hoe procedures versneld kunnen worden.

 

​Bestemmingsplan wijzigen

 

Als uw plan niet past binnen het geldende bestemmingsplan, dan kan het zijn dat de gemeente u verzoekt om een compleet bestemmingsplan aan te leveren. Dit plan heeft in dat geval meestal alleen betrekking op uw perceel, zodat vaak wordt gesproken over een postzegelbestemmingsplan.Als uw plannen concreet zijn, stellen wij graag het bestemmingsplan voor u op. Indien nodig kunnen wij er ook voor zorgen dat de noodzakelijke onderzoeken worden uitgevoerd. Dit alles uiteraard in nauw overleg met de gemeente. Resultaat: een actueel en passend bestemmingsplan, dat voldoet aan de actuele wettelijke eisen.

Een bestemmingsplanprocedure duurt vaak lang. Behalve de proceduretijd gaat er vaak veel tijd zitten in de voorbereiding en de uitvoering van de noodzakelijk onderzoeken. Juist in het voortraject valt vaak tijdwinst te behalen. Door onze ervaring bij verschillende gemeenten weten wij hoe deze processen versneld kunnen worden.Ruimtelijke onderbouwing

RO24 kan ook ondersteuning bieden bij het indienen van uw aanvraag om omgevingsvergunning. Bijvoorbeeld als uw (bouw)plan in strijd is met het geldende bestemmingsplan. In dat geval kan de gemeente met een omgevingsvergunning "met planologisch afwijking" afwijken van het bestemmingsplan en toch medewerking verlenen. In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is bepaald dat de vergunning in dat geval alleen kan worden verleend als het besluit een zogenaamde "goede ruimtelijke onderbouwing" bevat.  De inhoud van de ruimtelijke onderbouwing komt in hoofdlijnen overeen met de onderwerpen die in de toelichting van een bestemmingsplan voorkomen.  Een omgevingsvergunning met planologische afwijking is altijd toegespitst op een concreet bouwplan en is dan ook gekoppeld aan de andere onderdelen van de te verlenen omgevingsvergunning. 

 

RO24 heeft veel ervaring met het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen. Informeer gerust vrijblijvend naar de mogelijkheden.

 

RO24 werkt voor opdrachtgevers in heel Nederland

 

RO24 is gevestigd in Nijmegen, maar werkt voor opdrachtgevers in het hele land. Voor het opstellen van een bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing is één locatiebezoek meestal voldoende. Vaak combineren wij dit met een afspraak bij de gemeente. Het uitwerken van het plan gebeurt vervolgens op kantoor in Nijmegen. Enkele plannen:

 

Malden (gemeente Heumen): bestemmingsplan voor de bouw van twee woningen. Sevenum (gemeente Horst aan de Maas): bestemmingplan voor een functiewijziging.  Zeist: ruimtelijke onderbouwing. Deze maakt deel uit van de omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bedrijfspand tot woning 

 

RO24 werkt snel: voor een ondernemer in Wemeldinge (gemeente Kapelle) hebben wij in maart 2013 opdracht gekregen om een bestemmingsplan op te stellen t.b.v. een nieuw bedrijfspand. Wij hebben de gemeente ook ondersteuning geboden bij het beantwoorden van de zienswijzen die tegen het plan waren ingediend. Het bestemmingsplan is in juni 2013 vastgesteld.

 

Zeist: bestemmingsplan t.b.v. herontwikkelingslocatie in wijk Kerckebosch. 

Voor een opdrachtgever in ​Ouderkerk aan den IJssel maakten wij een bestemmingsplan t.b.v. vervangende nieuwbouw. Voor een opdrachtgever in dezelfde straat hebben wij een ruimtelijke onderbouwing opgesteld t.b.v. een nieuwe woning.

 

Voor een opdrachtgever in Lisse stelde RO24 een ruimtelijke onderbouwing op voor een functiewijziging. Zodra de vergunning is verleend kan in een voormalig winkelpand gewoond worden. 

 

In Rijnsburg krijgt een voormalige bedrijfswoning een woonbestemming. RO24 leverde de onderbouwing.

 

Voor een opdrachtgever in Bemmel maakte RO24 een wijzigingsplan. Door de bestemmingswijziging kan een voormalige bedrijfsloods worden verbouwd tot woning. 

Aan de rand van de historische binnenstad van IJsselstein wordt op een onbebouwd perceel een woon/werkpand gebouwd. RO24 zorgde voor de ruimtelijke onderbouwing. 

 

Voor een opdrachtgever in Loosdrecht maakte RO24 een wijzigingsplan. Hiermee is de bedrijfsbestemming gewijzigd in een woonbestemming.

Voor een hockeyclub in IJsselstein maakte RO24 een bestemmingsplan. Hiermee is de bouw van een nieuw clubhuis mogelijk gemaakt. 

 

Ook in Scherpenzeel is RO24 actief. Het gaat om een bestemmingsplan waarmee een vrijstaande villa mogelijk wordt gemaakt. 

 

 

 

 

 

bestemmingsplan wijzigen
bestemmingsplan
ruimtelijke plannen
Bestemmingsplan wijzigen
bottom of page