Nu al eenvoudig beter?

October 22, 2014

Quick wins

 

Vanaf 1 november treedt een aantal "quick wins" in werking. Zo wordt de regelgeving voor het vergunningvrije bouwen verruimd en vereenvoudigd. Althans, dat is de bedoeling van de wetgever. De meningen van de professionals die hier dagelijk mee te maken hebben zijn verdeeld. In sommige gevallen is van een verruiming geen sprake en mag er juist mínder dan voorheen... Anderen wijzen op de leesbaarheid van de gewijzigde regeling. Of meer op het gebrek daaraan. 

 

Afwijken onder de korte procedure

 

Naast de uitbreiding van het vergunningvrije bouwen wordt ook de kruimelgevallenregeling aangepast. Hierdoor worden de mogelijkheden om via de reguliere Wabo-procedure (8 weken!) af te wijken van het bestemmingsplan sterk verruimd. Dit geldt ook voor het verlenen van tijdelijke vergunningen.

 

Kennis ontbreekt?

 

De afgelopen tijd heb ik al een aantal initiatieven voorgelegd gekregen die in strijd zijn met het bestemmingsplan en waarvoor nu nog een uitgebreide procedure of bestemmingswijziging nodig is. In een aantal gevallen heb ik daarom geadviseerd om te wachten tot de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving. Dat scheelt in proceduretijd en, ook niet onbelangrijk, in de legeskosten. Voor de initiatiefnemer een quick-win dus.

 

Wat mij opvalt is dat de ambtenaren waarmee ik contact had vaak niet op de hoogte bleken te zijn van deze wijzigingen. Ook heb ik nog niet gehoord dat er gemeenten zijn die hun beleidsregels hebben aangepast. Of wachten zij op een modelregeling van de VNG? 

 

Het is goed dat gemeenten instrumenten krijgen om eenvoudiger mee te werken aan bouw- en herontwikkelplannen. Gemeenten zullen echter wel op de hoogte moeten zijn wat de mogelijkheden zijn. De kennis bij de afdelingen die de regelgeving moeten toepassen zal dus up-to-date moeten zijn. En daar wringt de schoen vaak..

 

 

 

 

 

Please reload

Recente berichten

October 22, 2014

Please reload

Archief
Tags
Please reload

Please reload

Volg RO24
  • Twitter Basic Square

©2016 RO24                                                                                  Contact:  085 489 9000 I M: 06 47474772 I E: info@ro24.nl